Управление капитального строительства

Назва підприємства (організації)

Управління капітального будівництва Лисичанської міської ради

Адреса:

м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62 (2-й поверх)

тел:

(06451) 7-26-30

факс:

(06451) 7-26-30

Е-mail:

 uks@lis.gov.ua 

Організаційно-правова форма

орган місцевого самоврядування

Керівник підприємства

 

Посада

начальник 

Прізвище

Земляна Світлана Олександрівна

Телефон

(06451) 7-26-30

Управління здійснює керівництво в галузі будівництва об'єктів житлово-цивільного та комунального призначення в межах своєї компетенції і виконує функції замовника та головного розпорядника бюджетних коштів, які інвестуються в об’єкти капітального будівництва та реконструкції і здійснює технічний нагляд за проведенням капітальних ремонтів на об’єктах бюджетної сфери.

До складу управління входить: відділ бухгалтерського обліку та звітності і технічний відділ. Згідно рішення Лисичанської міської ради
№ 360 від 01 липня 1998 року в структурі управління капітального будівництва створено інженерно-геологічну службу по дослідженню зсувних процесів.

Основними задачами Управління є:

1. Реалізація державної політики в галузі будівництва;

2. Ефективне використання капітальних вкладень, що направляються на виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного та комунального призначення;

3. Впровадження в будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій
і виробів;

4. Забезпечення якості будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного та комунального призначення.

Основними задачами інженерно-геологічної служби  по дослідженню зсувних процесів є:

1. Вивчення режиму зсувних процесів на території м. Лисичанська з метою прогнозування їхнього розвитку в просторі і часі;

2. Залучення спеціалізованих служб для виконання комплексу топографо-геодезичних, гідрогеологічних, геофізичних, бурових і інших спеціальних робіт, необхідних для вивчення умов зсувних утворень на території міста.

Основними функціями Управління є:

1. Забезпечення дотримання законодавства в галузі будівництва;

2. Розробка та внесення пропозиції по формуванню міського бюджету в частині видатків на капітальні вкладення;

3. Розміщення замовлень й укладання договорів з підрядними організаціями на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт із проектними організаціями на виготовлення проектно-кошторисної документації;

4. Погодження і затвердження вартості будівництва, реконструкції або капітального ремонту об'єктів, проведення конкурсних торгів відповідно із діючими нормативними документами;

5. Здійснення на об’єктах соціальної сфери технічного нагляду за якістю виконаних робіт відповідно до проектів, технічних умов та стандартів;

6. Участь у складі державної комісії при здачі об'єктів в експлуатацію;

7. Надання державній приймальній комісії закінчені будівництвом та підготовлені до експлуатації об’єкти, забезпечення комісії необхідними для роботи документами, приймання участь у роботі;

8. Розробка проектів нормативно-правових актів (рішень Лисичанської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших матеріалів) з питань функціональної компетенції Управління;

9. Участь у перевірках, що проводяться органами державного нагляду і будівельного контролю, органами місцевого самоврядування за погодженням з міським головою.

Основними функціями інженерно-геологічної служби по дослідженню зсувних процесів є:

1 Вивчення екзогенних геологічних процесів на території для забезпечення нормальної експлуатації міського господарства;

2. Здійснення нагляду та інформування відповідних служб для прийняття запобіжних заходів, щодо впливу зсувних процесів на територію;

3. Постійний моніторинг стану геологічного середовища для своєчасного виявлення активізації зсувних процесів на території міста Лисичанська;

4. Ведення реєстру зсувонебезпечних ділянок міста;

5. Участь в роботі міської комісії по обстеженню стану житлових будинків.