Відділ юридичної та кадрової роботи

Відділ юридичної та кадрової роботи Лисичанської міської ради

Начальник відділу — Шенькарук Світлана Михайлівна, телефон 7-24-83

Головний спеціаліст-юрисконсульт — Оліфіренко Юлія Юріївна, телефон 7-33-31

Головний спеціаліст-юрисконсульт — Калашник Дмитро Анатолійович,

Головний спеціаліст — Максимович Ольга Ігорівна, телефон 7-30-20

Основним завданням відділу юридичної та кадрової роботи є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів міською радою та її виконавчими органами, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів міської ради та її виконавчих органів в судах. Організація роботи, спрямованої на реалізацію єдиної державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування, здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принцип демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.