Финансовое управление

Начальник фінансового управління

Сапегина Ольга Володимирівна, контактний телефон: (06451) 7-24-30

Заступник начальника управління по бюджету і контрольно-ревізійній роботі

Малик Світлана Анатоліївна, контактний телефон: (06451) 7-28-82

Заступник начальника управління-головний бухгалтер

Бородавка Людмила Йосипівна, контактний телефон: (06451) 7-29-59 

Начальник бюджетного відділу

Черкашина Ольга Василівна, контактний телефон: (06451) 7-32-79

Начальник відділу фінансів та економічного аналізу

Волкова Людмила Іванівна, контактний телефон: (06451) 7-26-31

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

- складання розрахунків до проекту місцевого бюджету  і надання їх на розгляд  міській раді;

- розробка пропозицій по вдосконаленню методів фінансового і бюджетного планування і фінансових витрат;

- підготовка пропозицій по фінансовому забезпеченню заходів соціально-економічного розвитку на території міста;

- розробка проекту місцевого бюджету, представлення його на затвердження міській раді;

- здійснення контролю по використанню головними розпорядниками, одержувачами, підприємствами, установами, організаціями  коштів загального і спеціального фондів місцевого бюджету;

- здійснення загальної організації і управління по виконанню місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- розробка проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших  матеріалів) з питань функціональної компетенції управління;

- інформування міської ради про хід виконання місцевого бюджету, внесення його на затвердження міській раді;

- вирішує інші задачі, передбачені чинним законодавством України.